Εκτύπωση

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους πτυχιούχους προπονητές ποδοσφαίρου, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ότι για να εργαστούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται σε κάποια ομάδα, υποχρεούνται να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα τριετούς διάρκειας με ισχύ από 1/1/2019 έως και 31/12/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους σε ηλεκτρονική μορφή στην Ένωση, προκειμένου αυτή με τη σειρά της να τα διαβιβάσει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή
  5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων
  6. Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
  7. Καταβολή παραβόλου 200€
  8. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Ένωσης, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστείλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.