Εκτύπωση

Οι προπονητές των σωματείων της Α’ κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να κατέχουν την κάρτα 3ετίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να είναι μέλη του Συνδέσμου Πτυχιούχων Προπονητών Ξάνθης και να κατέχουν το Δελτίο Πιστοποίησης που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Ξάνθης με κατάθεση παραβόλου 75,00 ευρώ.

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας 3ετίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (παραλαβή από την Γραμματεία της ΕΠΣ)
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου               
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων
6) Καταβολή παραβόλου 200 €
7) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης
 (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)

Δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου πιστοποίησης

  1. Αίτηση του σωματείου (παραλαβή από την Γραμματεία της ΕΠΣ)
  2. Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021
  3. Έγχρωμη φωτογραφία προπονητή
  4. Κατάθεση παραβόλου 75,00€
  5. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
  6. Βεβαίωση μέλους του Συνδέσμου Προπονητών