Εκτύπωση

Στα πλαίσια της σωστής τήρησης του Υγειονομικού πρωτοκόλλου η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης ενημερώνει πως σε κάθε αθλητική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων ατόμων σε κάθε προπόνηση και αγώνα.

Γίνεται υποχρεωτικά χρήση του εντύπου Κατάλογος Εισερχομένων – Εξερχομένων και το αρχείο διατηρείται στο αρχείο του σωματείου για λόγους ιχνηλασιμότητας για 14 ημέρες.

Συστήνεται να χρησιμοποιείται μία είσοδος και έξοδος (η ίδια) στην εγκατάσταση για τον έλεγχο των παρευρισκόμενών.

Το έγγραφο Εισερχομένων – Εξερχομένων μπορείτε να βρείτε στο φάκελο με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που σας έχει δοθεί. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Ένωσης.